3 Ausländische Bevölkerung 2010 bis 2017 nach Staatsangehörigkeit und Geschlecht


Cizí státní příslušníci v letech 2010 až 2017 podle státní příslušnosti a pohlaví

Rok Muži Ženy Celkem Podíl žen

2010 12 236 23 244 35 480 65.5

2011 13 676 24 384 38 060 64.1

2012 15 819 26 046 41 865 62.2

2013 18 380 28 104 46 484 60.5

2014 20 564 29 421 49 985 58.9

2015 22 928 30 980 53 908 57.5

2016 24 205 31 880 56 085 56.8

2017 26 350 33 625 59 975 56.1


Cesi v Nemecku

4 Ausländische Bevölkerung am 31.12.2017 nach Staatsangehörigkeit und AltersgruppenCizí státní příslušníci ke dni 31.12.2017 podle státní příslušnosti a věkové kategorie


Pod 5 let 5 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 25 25 – 30 30 – 35 35 – 40 40 – 45 45 – 50 50 – 55 55 – 60 60 – 65 65 – 70 70 – 75 75 let a víc Průměrný věk
muži 1045 1120 860 765 1835 3025 3410 3730 3220 2250 1710 1230 960 585 370 235 36.5
ženy 990 1055 865 800 1905 3605 4060 5120 5450 3300 2015 1355 1255 945 560 335 38.2
Celkem 2035 2175 1725 1570 3740 6630 7470 8850 8670 5550 3725 2585 2220 1530 930 570 37.4
Cesi v Nemecku

6 Ausländische Bevölkerung am 31.12.2017 nach Staatsangehörigkeit und FamilienstandCizí státní příslušníci ke dni 31.12.2017 podle státní příslušnosti a rodinného stavu
Ciy

Svobodní Sezdaní Z toho sezdaní s Němcem Ovdovělí Rozvedení Stav neznámýMuži 14585 6755 585 70 1875 3070Ženy 13045 13180 5555 625 4220 2555Celkem 27630 19935 6140 695 6090 5625Cesi v Nemecku

7 Ausländische Bevölkerung am 31.12.2017 nach Geburtsort, Staatsangehörigkeit und Altersgruppen / in Deutschland geborene ausländische Bevölkerung


Cizí státní příslušníci ke dni 31.12.2017 podle místa narození, státní příslušnosti a věkové kategorie / v Německu narození
Pod 6 let 6 – 10 10 – 15 15 – 18 18 – 21 21 – 25 25 – 30 30 – 35 35 – 40 40 – 45 45 – 55 55 – 65 65 let a víc Celkem
1 305 370 240 80 80 120 125 55 40 20 30 10 10 2 485Cesi v Nemecku
9 Ausländische Bevölkerung am 31.12.2017 nach Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsdauer


Cizí státní příslušníci ke dni 31.12.2017 podle státní příslušnosti a délky pobytu

Méně než rok 1 – 4 4 – 6 6 – 8 8 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 25 25 – 30 30 – 35 35 – 40 40 a více let Průměr

5310 14555 7640 4465 3255 7515 6315 4825 2730 1555 840 975 10.8

Cesi v Nemecku

10 Ausländische Bevölkerung am 31.12.2017 nach Staatsangehörigkeit und Ländern


Cizí státní příslušníci ke dni 31.12.2017 podle Státní příslušnosti a spolkové země

Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Nieder-
sachsen
Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen

Muži 2850 11155 1990 295 105 280 1605 170 945 2220 775 140 2510 305 215 785

Ženy 3960 13470 2195 350 120 395 2655 210 1180 3050 1045 180 3350 395 325 740

Celkem 6810 24625 4185 645 225 675 4260 380 2125 5270 1820 320 5860 700 545 1525


Cesi v Nemecku
13 Bewegungsbilanz für die ausländische Bevölkerung 2017 nach Staatsangehörigkeit

Bilance obyvatelstva pro cizí státní příslušníky v roce 2017 podle státní příslušnosti

Příchod v 2017 Odchod v 2017

Celkem Z toho: Celkem Z toho

Nově Opakovaně Narození Odstěhování Odhlášení Zemřelí Vymazání z registru

Příchod ze zahraničí

Do zahraničí
Muži 6 050 5 030 850 170 3 915 2 655 1 015 55 190
Ženy 4 495 3 710 630 160 2 795 1 825 490 50 435
Celkem 10 545 8 740 1 480 325 6 705 4 475 1 505 105 620

14 Zuzüge aus dem Ausland in das Ausländerzentralregister im Jahr 2017 nach Staatsangehörigkeit und Altersgruppen
Příbytek ze zahraničí do registru v roce 2017 podle státní přííslušnosti a věkové kategorie
Pod 5 let 5 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 25 25 – 30 30 – 35 35 – 40 40 – 45 45 – 50 50 – 55 55 – 60 60 – 65 65 – 70 70 – 75 75 a více let Průměrný věk Celkem
Muži 185 165 125 220 820 940 860 765 675 445 325 200 80 40 25 15 33.5 5 880
Ženy 185 180 150 235 750 865 605 460 375 210 130 80 50 30 20 15 30.1 4 340
Celkem 370 345 270 455 1 570 1 805 1 465 1 225 1 050 655 455 280 135 70 45 25 32.1 10 220
Cesi v Nemecku

15 Fortzüge in das Ausland aus dem Ausländerzentralregister im Jahr 2017 nach Staatsangehörigkeit und Altersgruppen
Odstěhování do zahraničí z registru cizinců v roce 2017 podle státní příslušnosti a věkové kategiePod 5 let 5 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 25 25 – 30 30 – 35 35 – 40 40 – 45 45 – 50 50 – 55 55 – 60 60 – 65 65 – 70 70 – 75 75 a více let Průměrný věk Celkem
Muži 90 65 25 85 405 485 385 335 275 185 145 85 50 30 10 5 33.6 2 655
Ženy 50 75 30 80 390 380 235 150 145 100 60 40 35 35 10 10 31.3 1 825
Celkem 140 140 55 165 800 865 620 485 420 285 205 125 80 65 20 10 32.7 4 475

Cesi v Nemecku16 Fortzüge in das Ausland aus dem Ausländerzentralregister im Jahr 2017 nach Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsdauer
Odhlášení z registru cizinců v roce 2017 podle státní příslušnosti a délky pobytuMéně než rok 1 – 4 4 – 6 6 – 8 8 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 25 25 – 30 30 – 35 35 – 40 40 a více let Průměr CelkemCelkem 885 2315 500 235 115 185 110 60 40 15 15 5 4.1 4475Cesi v Nemecku

Porovnání současně pobývajících a odhlášených za rok 2017 (tabulky 9 a 16)Méně než rok 1 – 4 4 – 6 6 – 8 8 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 25 25 – 30 30 – 35 35 – 40 40 a více let

Pobývající 5310 14555 7640 4465 3255 7515 6315 4825 2730 1555 840 975

Odhlášení 885 2315 500 235 115 185 110 60 40 15 15 5


Cesi v NemeckuZdrojová data: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendBevoelkerung.html

Vypracoval: Tomas Dvorak, @tdvorak, www.tomas-dvorak.cz