zadání: V zadaném řetězci program určí počty slov se stejnou délkou. Počty uloží do paměti v desítkové soustavě.

V zadaném řetězci program určí počty slov se stejnou délkou. Počty uloží do paměti v desítkové soustavě.

1.Řešení

V paměti si alokujeme místo o velikosti 30 bajtů, do něj budeme ukládat počty slov, kde index v poli značí délku slova a hodnota uložená na tom indexu značí počet slov o této délce. Vezmeme adresu řetězce, uložíme si jí do registru, načteme první znak a spustíme cyklus. Ten běží dokud nenarazí na mezeru nebo konec řetězce a přičítá si délku slova. Když narazí na mezeru nebo konec řetězce, skočí na návěští uloz, kde se vezme adresa pole,přičte se k ní hodnota počítadla zmenšená o jedničku. Tím máme adresu bajtu v poli, ve kterém zvýšíme hodnotu o jedna. To se provede tak, že původní hodnotu uložíme do registru, přičteme k ní jedničku a uložíme zpět do paměti. Následně se zkontroluje zda poslední znak je konec řetězce, pokud ano,program skočí na konec, pokud ne, vynuluje se počítadlo délky slova, načte se další znak řetězce a skočí se zpět do smyčky.

2.Paměť a registry

V paměti leží uložen řetězec na symbolické adrese TEXT a je v ní vytvořeno pole o velikosti 30 bajtů na adrese POLE. Registr ER0 je používán k uchování aktuální adresy v řetězci, ER1 je používán jako počítadlo délky slova, registr ER2 je používán k uchování adresy prvku v poli,do kterého budeme zapisovat počet slov o délce určené počítadlem. R7H uchovává aktuální načtený znak, R3L obsahuje počet již dříve načtených slov, který se zvýší o jedna a uloží zpět.

.h8300s
.data       ; začátek datové sekce

TEXT:  .asciz "A A A AA AAA BBB"
POLE:  .space 30         ; pole pro uchovani hodnot
.text       ; začátek kódové sekce
.global _start  ; _start je globální návěští

_start:
    MOV.L  #TEXT, ER0   ;presunu odkaz na zacatek textu
    xor.l ER7,ER7      ;vymazu registru pro ukladani poctu..
    xor.l ER1,ER1
    xor.l ER2,ER2
    xor.l ER3,ER3
    xor.l ER4,ER4
    xor.l ER5,ER5
    xor.l ER6,ER6
smycka: MOV.B  @ER0, R7H    ;nactu prvni znak
    CMP.B  #0, R7H     ;kdyz je to znak konce textu
    BEQ   ULOZ          ;skocim do ukladani
    CMP.B  #' ', R7H    ;kdyz je to znak mezery
    BEQ   ULOZ          ;tak je cas ulozit to
    add.l  #1,ER1     ;pridame jednicku k pocitadlu
    INC.L  #1, ER0     ;posuneme ukazatel ER0 na dalsi znak
    BRA   smycka         ;zopakuji smycku

ULOZ:  MOV.L  #POLE, ER2   ;nactu adresu pole
    ADD.L  #-1,ER1     ;korekce pocitadla vzhledem k indexu 0
    ADD.L  ER1, ER2    ;posunu se na spravny byte
    MOV.B  @ER2, R3L    ;nactu hodnotu
    ADD.B  #1,R3L     ;zvysim pocet slov o teto delce
    mov.b  R3L,@ER2    ;ulozim hodnotu do pameti
    CMP.B  #0, R7H     ;zjistim zda jsem nedosahl konce textu
    BEQ KON             ;pokud ano,ukoncim
    XOR.L ER1,ER1      ;pokud ne,vymazu pocitadlo
    INC.L  #1, ER0     ;a posunu se v retezci o znak
    BRA smycka           ;a skocim zpet do smycky

KON:  bra   KON    ; nekonečná smyčka na konci
    .end

Ke stažení jako zdrojový kod + dokumentace :POT.zip