Krátký popis mé bakalářské práce

Úvod

Má bakalářská práce je zaměřena na navržení kompletního systému pro lokalizaci softwarového produktu, seznámení s jednotlivými aspekty lokalizace, problémy při lokalizaci a jejich řešení. Rozebírá standardní řešení a vysvětluje proč je navržené a implementované řešení pro konkrétní situaci lepší.
Lokalizaci produktu musí přecházet internacionalizace, tedy upravení produktu, především jeho zdrojových kódů, souborů s nápovědou a dokumentací do stavu, kdy je od sebe oddělen zdrojový kód a informace, které budou lokalizovány. Následuje lokalizace, kdy jsou zdrojové texty překládány do konkrétních jazyků, upravováno uživatelské nastavení, jako je směr písma, tvar výpisu data, měny, procent, adresy a mnoho dalších aspektů. To vše již bez zásahu do zdrojových kódů aplikace.
Po lokalizaci nutně následuje testování a korekce k zajištění kvality finálního produktu. V následujících řádkách bych chtěl poskytnout přehled o celém lokalizačním procesu. Také bych chtěl přiblížit jednotlivé principy fungování lokalizačních nástrojů a programů. Po přečtení této práce by měl mít každý dostatečný přehled o tom, co je lokalizace, jaké jsou postupy při lokalizaci a umět lokalizovat vlastní projekt.

Závěr

Cílem této práce bylo nabídnout současné trendy v lokalizaci IT produktů. Zaměřil jsem se na produkty společností Google a Microsoft, jako největších firem v oblasti internetu a stolních počítačů. Obě společnosti nabízejí nástroje pro strojový překlad textu v různých situacích. Popsal jsem tedy tyto nástroje a jejich použití. Dále jsem se věnoval lokalizaci obecně, lokalizačnímu procesu z pohledu samotného návrhu a časovému rozložení projektu lokalizace. Tato část práce by měla posloužit jako seznam kroků a jejich vhodný sled při vývoji softwaru, který bude lokalizován.
Podrobněji je rozebráno použití Gettextu. Gettext je nástroj pro lokalizaci zdrojových kódů, především PHP a jazyka C. Práce s ním je velmi snadná a přehledná. Druhý nástroj popsaný v teoretické části je OmegaT. OmegaT je software s otevřeným zdrojovým kódem, podobně jako Gettext. Zaměřuje se však na překlad jiného spektra zdrojů. Jde především o HTML stránky, texty dokumentace, obsah psaný pomocí textových editorů, jako je MS Word nebo OpenOffice Writer. Umožňuje však samozřejmě překládat i texty použité právě Gettextem.
V druhé části práce jsem zvolil k lokalizaci svůj vlastní projekt Záložky. Záložky jsou webová aplikace umožnující uživatelům přidávat odkazy na internetové stránky, sdílet a komentovat tyto odkazy s ostatními registrovanými uživateli. Lokalizaci tohoto projektu jsem se rozhodl implementovat pomocí jazyka Java a jím nabízených lokalizačních postupů. Značná část těchto postupů však nesplňovala moje požadavky na správu lokalizovaných textů a možnosti jejich ukládání, proto jsem patřičné postupy programoval sám. Jednalo se především o ukládání překladů v databázi, jejich automatické načtení do uživatelského rozhraní v okamžiku, kdy existuje novější verze překladů a celková dynamika práce s lokalizovanými texty. Vytvořil jsem webové rozhraní ke slovníku a editaci překladů.
Lokalizace splnila má očekávání na rychlost a dynamiku. Je však nutné počítat s tím, že v mé aplikaci je lokalizováno pouze několik desítek řetězců. Při opravdovém nasazení na projektu většího rozsahu by bylo zřejmě nutné upustit od některých konkrétních aspektů, jako je automatická aktualizace překladů celé aplikace po změně překladu. Případně přistoupit k vygenerování jazykových variant pro každou stránku.

Ke stažení

bakalarska_prace_tomas_dvorak.pdf