Definování proměnné, statického pole, ve velocity a iterace přes jeho položky.

Velocity je šablonovací nástroj pro Javu. Jeho použití je velmi intuitivní, má značné možnosti skryptování a pro zkušeného webdesignera nebo programátora je snadné vykouzlit s ním kdejakou konstrukci.

Domovská stránka projektu Velocity je http://velocity.apache.org/

Teď již k tématu. Samotná definice proměnné probíhá přes directivu

#set($promenna = "obsah")

Kdy byl právě do proměnné s názvem promenna uložen řetězec „obsah“.

Samotné pole pak do proměné dostaneme takovouto konstrukcí:

#set( $array = ["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"])

#foreach( $key in $array )
    $key
#end</code></pre>

Kdy v poli budou uloženy hodnoty od 1 do 9 a cyklus je následně projde a vypíše.

Doplnění informací 14.10.2009 :

Takto vytvořené pole předané jako parametr nějaké metodě Javy má datový typ ArrayList<String>, nikoli String[] jak bych se domníval.