Chcete udělat dobrý skutek? Nemáte zájem platit vysoké daně a raději než státu byste peníze dali na dobrou věc? Možná vás zaujme možnost pomoci naučné stezce v západních čechách.

O co jde?

V nejzápadnějších místech ČR (město Hranice u Aše), se podařilo vybudovat naučnou stezku.

Stezka se jmenuje "NA CESTĚ K TROJSTÁTÍ". Vede z Hranic u Aše na Trojstátí Čech, Bavorska a Saska. Představuje historii oblasti, ale hlavně místní jedinečnou přírodu (Přírodní památka Lužní potok). Ve větší části prochází stezka lesem po upravených turistických a cykloturistických trasách.

Místo bylo roky nepřístupné. V okolí je krásná příroda, ticho a klid. Perfektní kousek země pro odreagování se. Útěk od hektického denního režimu a stresu.

O trasu stezky a trvale udržitelný rozvoj území na Trojstátí se stará parta dobrovolníků, která pravidelně na zmiňovaných místech uklízí, seká trávu a místo opravuje. Díky několika sponzorským darům se mohlo místo turisticky zatraktivnit a zviditelnit. 

Veškeré informace o stezce jsou dostupné na www.regionhranice.cz

K dalšímu rozvoji stezky je ale potřeba malá materiální nebo finanční pomoc. Nedostáváme miliony z dotací. Táhneme to především ze své kapsy. A to bohužel nedovedeme napořád. Proto bychom vás chtěli požádat o malý příspěvěk nebo pomoc.

Povalový chodník - NS na cestě k trojstátí Strudánka - NS na cestě k trojstátí Rosnatka - NS na cestě k trojstátí

Jak mohu pomoci?

Peníze nejsou to podstatné. Neplatíme si odměny, nepotřebujeme telefony, kancelář ani rauty. Raději tak uvítáme, když nám předáte hotovou lavičku na stezku, než peníze na její výrobu. Pokud je ale pro vás jednodušší poslat peníze, celou věc samozřejmě zařídíme my.

Které konkrétní věci bychom rádi realizovali?

 • dřevěné schody od povalového chodníku
 • dřevěné zábradlí, které zabrání lidem vstupu do chráněné oblasti
 • rozmístění dřevěných laviček po trase k odpočinku
 • dřevěné obložení u popelnic
 • dřevěný stojan na kolo
 • dřevěná pergola
 • doprovodné plastové tabulky, které budou místěny po stezce

Peníze půjdou na jasně danou věc, kterou si vyberete. O průběhu realizace práce budete informováni, budeme s Vámi řešit věci okolo reklamy, odkazů, publikování informací. Peníze nekončí na účtu někoho, kdo si je přerozdělí jako výplatu. Veškerá práce na stezce probíhá zdarma ve volném čase.

 Co získáte jako sponzor?

 • Daňovou úlevu (dar se odečte od základu daně, ušetříte tedy 15% z darované částky).
 • Reklamu umístěnou přimo na stezce.
 • Reklamu v místním tisku (Hranice, Aš, Cheb).
 • Poděkování a odkaz na stránkách RegionHranice.cz.
 • Nehynoucí slávu u autora stezky, všech jeho pomocníků a známých.
 • Dobrý pocit, že jste přispěli na užitečnou konkrétní věc.

Kdy naposledy jste malým darem způsobili tolik užitku?

Na koho se obrátit?

Ideálně přímo na autora stezky, Josefa Levého: [email protected] . 

Za jakoukoliv pomoc nebo i propagaci stezky mockrát děkujeme.

Několik informací o stezce samotné

Naučná stezka Na cestě k trojstátí

http://www.mapy.cz/#t=s&x=12.171524&y=50.297502&z=12&l=16

 

ochrana přírody a trvale udržitelný rozvoj

Chráněná oblast Lužní potok je zařazena do soustavy Natura 2000, největšími raritami jsou - mlž perlorodka říční a motýl hnědásek chrastavcový, nachází se zde ale i mnoho dalších kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů, stezka lidem vysvětluje funkci biotopu a význam živé a neživé přírody.

Prezentace historického významu území

Zmiňované území prochází od 12. století významnými mezníky české historie, v mnoha aspektech má velmi specifické odlišnosti od celkového rozvoje státu; zmiňovaná specifika stezka opět popisuje a přibližuje návštěvníkům; přes území odjakživa vedla mezinárodní kupecká stezka, dále bylo rozvíjeno rodem Zedvitzů a uplatňovalo specifická práva vůči zbytku státu, v roce 1844 je zde umístěn při vojenském mapování první hraniční kámen s označením 1/1, při podepsání Mnichovské dohody už zde dva dny byla soustředěna vojska (vždy považováno ze německé území), 18. duben 1945 - první město v Československé republice osvobozené americkou armádou, po roce 1948 ustupují celé vesnice železné oponě (železná opona tady vstupovala do Československa). 

Výchovné a vzdělávací cíle

K naučné stezce je zpracována sada pracovních listů, her a úkolů se zážitkovou a lesní pedagogikou, konkrétní informace z místního regionu tak mohou žáci propojit se všeobecně platnými skutečnostmi v předmětech o přírodě a společnosti; aktivní, praktické pozorování přírody s využitím všech lidských smyslů zcela naplňuje současné vzdělávací standardy a hlavně klíčové kompetence žáků; ve městě Hranice je také jediná Ekoškola v Karlovarském kraji, která aktivity spojené s místní přírodou velmi aktivně podporuje a snaží se přispět k trvale udržitelnému rozvoji, na zdejší škole je environmentální výchova na prvním místě, což jde vidět ihned před školou a při vstupu do školy (dendrologická naučná stezka, venkovní učebna, školní zahrada, meteorologická stanice, minizoo, výroba ptačích budek, pěstování květin,...).

Regionální rozvoj

Mikroregion Ašsko je velmi často v rámci ČR opomíjen a není prezentován, snažíme se tak o popularizaci regionu, prezentováno je hlavně Hranicko a nejzajímavější místa nejzápadnějších končin ČR. Přírodní a historický potenciál Hranicka je opravdu velmi bohatý, a tak se jej snažíme návštěvníkům prezentovat jednoduše, aktivně, hravě. Snažíme se jim ale hlavně nabídnout připravenou trasu bez překážek, komplikací a plnou zážitků. V neposlední řadě se prezentujeme také na úrovni mezistátní, protože se jedná o těsné sousedství s Německem. Na příhraniční části ČR se zapomíná, v našem případě si myslíme, že velmi neprávem, protože zdejší krajina má opravdu co nabídnout. V letošním roce místo získalo nadnárodní význam v tom, že tudy vstoupí do ČR evropská cyklotrasa železné opony EuroVelo č. 13.