Url odkazu pro odeslání emailu pomocí odkazu mailto ma kupu zákonitostí, pokusím se nastínit, který a proč použít. Také vysvětlím, jak vytvořit odkaz s adresou, předmětem a předvyplněným tělem emailu.

Určitě každý kdo se mihnul kolem tvorby webů narazil na potřebu uvést na stránce svuj email. Klasická a známá varianta je toto :

Napište mi!

Méně lidí už ví, že se do takovéhoto odkazu dá zakomponovat i předmět emailu.

Odeslat email!

Adresa pro odeslani emailu se skládá podle stejných zákonitostí jako url adresa stránky.

protokol:adresa?parametr=hodnota_parametru&druhy_parametr=druha_hodnota

Proto do odkazu můžeme vložit i tělo emailu. V ten okamžik ale nastávají problémy s diakritikou, speciálními znaky, zlomy řádků.

Platí, že minimálně tyto znaky by měly být ošetřeny(nahrazeny za hexa hodnotu :

mezera : %20
odřádkování : %0A
středník: %3B

Parametry, které se mohou objevit v url emailu :
subject – předmět
body – tělo emailu
cc – kopie
bcc – skrytá kopie

Výsledný plně využitý odkaz pak může vypadat třeba takto :

Odeslat email!

kde výsledný odkaz vypadá takto:
Odeslat email!