Pokud ve firmě provozujete monitorování serverů a síťových zařízení, určitě by bylo vhodné doplnit i monitorování stavu tiskáren. Jeden z pohledů na tiskárnu je množství toneru, kterým ještě disponuje. Napíšeme si tedy nagios plugin pro monitorování množství toneru v tiskárně Samsung SCX-4×28 Series.

Kód níže představuje jedoduchý script v jazyce Python, který monitoruje stav tiskárny Samsung SCX-4×28 Series a výsledky měření předává ve formátu pro Nagios monitorovací systém. Obdobný script, jen pro tiskárnu HP jsem popisoval již dříve: Monitorování stavu inkoustu v HP tiskárně pomocí nagios

Samsung SCX-4×28 Series
Ilustrační obrázek tiskárny Samsung SCX-4×28 Series

#! /usr/bin/env python

import urllib2
import re
import sys
import getopt

# timeout in seconds pro nacteni stranky
timeout = 10
urllib2.socket.setdefaulttimeout(timeout)

try:
  opts, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], "H:c:w:", ["host="])

  host = None
  warning_level = 10
  critical_level = 5

  for opt, arg in opts:
    if opt in ("-H", "--host"):
      host = arg
    elif opt in ("-c"):
      critical_level = int(arg)
    elif opt in ("-w"):
      warning_level = int(arg)

  conn = urllib2.urlopen("http://" + host + "/Information/supplies_status.htm") # get the url
  src = conn.read() # read page contents
  # hledam retezec ve tvaru: var BlackTonerPer = 92;
  m = re.search('var\s+BlackTonerPer\s+=\s+(\d+)', src)
  toner = int(m.group(1))
  # http://nagiosplug.sourceforge.net/developer-guidelines.html#AEN33
except:
  print "Unknown: " + str(sys.exc_info()[1])
  exit(3)

return_code = 0
status_message = "OK"
if toner < warning_level:
  if toner < critical_level:
    status_message="Critical"
    return_code = 2
  else:
    status_message = "Warning"
    return_code = 1

return_message = status_message + ": Black toner level: " + str(toner) + "%|black="+str(toner
)+"%;"+str(warning_level) + ";" + str(critical_level) + ";;"
print return_message
exit(return_code)

stav inkoustu
Screenshot z webového rozhraní, které ukazuje stav inkoustu

centreon monitoring
Graf z Centreonu, který získává data výše popsaným pluginem pro Nagios