Monitorování I/O systému pomocí utility iotop a následný přenos dat do nagiosu využíváme k sledování čtení a zápisů na disk našich serverů. Slouží k hrubé představě o tom, jak systém I/O využívá. Iotop zobrazuje souhrná čísla pro čtení a zápis, ta budeme ukládat v nagiosu a zobrazovat pomocí frontendu centreon.

Iotop je utilita pro monitorování I/O navržená podle vzhledu a chování unixové utility top. Poskytuje zjednodušený pohled na procesy, které využívají I/O a zobrazuje celková čísla pro zápis a čtení z disku (neřeší, na kterém z disků operace probíhá). Utilita tak nevystihuje, jak je využit který disk, ale spíše jak který proces masivně využívá čtení a zápisy. Zároveň poskytuje zjednodušená celková čísla pro zápis a čtení disků (Total DISK READ | Total DISK WRITE). Tyto dvě hodnoty chceme monitorovat v nagiosu.

iotopu v konzoli

(Obrázek: Okno iotopu v konzoli)

 

Protože se ale hodnoty Total DISK READ a Total DISK WRITE mění v čase velmi značně, budeme muset data odečíst několikrát za sebou v krátkých intervalech a jejich hodnoty zprůměrovat. Počet oprakování se dá scriptu podstrčit v parametru repeats.

Hodnoty převádíme na byty, aby bylo možné zachovat konzistenci dat (iotop je zobrazuje v lidsky čitelných hodnotách - například kilo a mega bytech). 

Ted už samotný script monitorovacího pluginu:

#! /usr/bin/env python

import re
import sys
import getopt
import subprocess

# converts speed to Bytes
def convert(speed, units):
  if units == "B":
    return speed
  elif units == "K":
    return speed * 1024
  elif units == "M":
    return speed * 1024 * 1024


try:
  # params with default names in nagios
  # -w : warning level, in percents
  # -c : critical level, in percents
  # -repeats : repeats count
  opts, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], "c:w:r:", [])

  # default values
  host = None
  warning_level = 10
  critical_level = 5
  repeats_count = 15

  for opt, arg in opts:
    if opt in ("-c"):
      critical_level = int(arg)
    elif opt in ("-w"):
      warning_level = int(arg)
    elif opt in ("-r"):
      repeats_count = int(arg)

  results_read = []
  results_write = []

  for iteration in range(repeats_count):
    process = subprocess.Popen('iotop -b -n 1', shell=True, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
    output, errors = process.communicate()
    process.wait()

    match = re.search('Total DISK READ: (.*?) (\w+?)/s \\| Total DISK WRITE: (.*?) (\w+?)/s', output)

    speed_read = float(match.group(1))
    units_read = match.group(2)
    speed_write = float(match.group(3))
    units_write = match.group(4)

    # now i need to convert all to bits/s
    results_read.append(convert(speed_read, units_read))
    results_write.append(convert(speed_write, units_write))

  average_speed_read = int(round(float(sum(results_read) / len(results_read))))
  average_speed_write = int(round(float(sum(results_write)) / len(results_write)))

except:
  print "Unknown: " + str(sys.exc_info()[1])
  exit(3)

# default return values
return_code = 0
status_message = "OK"

if average_speed_read > warning_level or average_speed_write > warning_level:
  if average_speed_read > critical_level or average_speed_write > critical_level:
    status_message="Critical"
    return_code = 2
  else:
    status_message = "Warning"
    return_code = 1

print status_message + ", disk read: "+str(average_speed_read)+"B/s, disk write: "+str(average_speed_write)+"B/s |read="+str(average_speed_read)+"B/s;;;;write="+str(average_speed_write)+"B/s;;;;"
exit(return_code)

Script už jen jednoduše nahrajete na monitorovaný server a voláte jej například pomocí obalového pluginu check_by_ssh , který zajistí přístup ke vzdálenému stroji pomocí ssh. Data se sbírají do nagiosu, graf níže je pak vyrenderovaný z centreonu (grafická nadstavba nad nagiosem)

 centreon graf

Takový monitoring vám pak poskytne informaci o tom, jak moc stroj zapisuje/čte. Pokud vás zajímají přesnější čísla, monitoring jednotlivých disků, zaměřte se spíše na data z http://en.wikipedia.org/wiki/Iostat