Návod, jak sečíst v OpenOffice Calc sloupec, kde jsou evidovány hodiny ve formátu HH:MM. Taková tabulka může představovat například výkaz času stráveného na projektu a zajímá nás, kolik hodin celkem bylo na projektu odpracováno.

Tabulka s evidencí časů strávených na projektech může vypadat například takhle nějak:

1.6.2012   6:35
2.6.2012   2:15
...   ...
12.6.2012   5:50

Našim cílem je sečíst  časy z každého řádku tak, aby výsledek byl ve formátu desetinného čísla. To lze například snadno využít jako podklad pro fakturaci.

K součtu využijeme funkce HOUR(value) a MINUTE(value), jejich popis je zhruba:

HOUR(value)

Vrátí hodiny uvedeného času. Pokud budeme mít čas (parametr funkce) 5:40, vrátí 5.

viz oficiální dokumentace k openoffice.

MINUTE(value)

Vrátí minuty uvedeného času. Pokud budeme mít čas (parametr funkce) 5:40, vrátí 40.

viz oficiální dokumentace k openoffice.

Dovedeme tak relativně snadno sečíst a převést čas na hodiny jako desetinné číslo. Čas 5:40 tak funcí

 

=HOUR(buňka)+(MINUTE(buňka)/60)

 

vypočíst hodnotu v hodinách ve formátu desetinného čísla:  5,66666666666667

 

Stejný vzorec aplikujeme na každý řádek tabulky a nakonec funkcí SUM() provedeme součet přes všechny spočtené hodiny. Ty už pak lze například přenásobit sazbou na hodinu a fakturovat klientovi nebo použít jakkoliv jinak.

Pokud existuje jednodušší řešení, rád se o něm dozvím a prosím o jeho zapsání do komentáře k článku. Vím, že se jedná celkem o prkotinu ale hledání těch správných funkcí chvilku zabralo, proto si to sem poznamenávám a doufám, že se bude vzorec hodit i dalším.