Návod na zprovoznění javy na Ubuntu 7.10 pro prohlížeč opera

Pro zprovoznění javy na Ubuntu 7.10 je potřeba provést několik kroků:

  1. Instalace JRE(Java runtime enviroment)
  2. Povolení javy v opeře
  3. Uložení cesty k jre

Instalace javy
V konzoli zadejte příkaz:
sudo apt-get install sun-java6-bin

Povolení javy v opeře
Jděte na: „Nástroje“->„Nastavení“->„Pokročilé volby“->„Obsah“-> zatržítko „povolit javu“

Uložení cesty k JRE
Jděte na: „Nástroje“->„Nastavení“->„Pokročilé volby“->„Obsah“-> „nastavit javu“

do kolonky je třeba vyplnit cestu k JRE, zjistit se dá například takto:
V konzoli zadejte příkaz:
locate libjava.so

Vrátit by se Vám mělo něco jako
/usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.03/jre/lib/i386/libjava.so

kde nás zajímá pouze cesta,bez souboru libjava.so, tedy
/usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.03/jre/lib/i386/

tuto cestu překopírujte do pole v opeře, prohlížeč vypněte a znovu zapněte. Applety by měly být již funkční.

Převzato z https://help.ubuntu.com/community/Java