Jednoduchý způsob zjištění a zpracování názvů sloupců tabulky

Občas se hodí znát názvy sloupců tabulky, nejčastěji pro další použití a zpracování dat z databáze. Jednoduchou možností jak to zařídít je tento sql dotaz:

"SELECT COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.Columns WHERE
TABLE_NAME = 'nazev_tabulky'";

a celý kód pro zpracování tohoto dotazu:

Class.forName("org.postgresql.Driver");
String dbUri = "jdbc:postgresql://" + "localhost" + "/"
                + "databaze" + "?user=" + "uzivatel"
                +"&password=" + "heslo" +
                 "&characterEncoding=cp1250";
 Connection con = DriverManager.getConnection(dbUri);
Statement s = con.createStatement();
String sql = "SELECT COLUMN_NAME FROM
           INFORMATION_SCHEMA.Columns WHERE
           TABLE_NAME = 'nazev_tabulky'";
       ResultSet rs = s.executeQuery(sql);
       while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getString(1));
    }
rs.close();
s.close();
 con.close();