Návod jak zprovoznit bluetooth konsoli na nokii 5500 a linux(ubuntu)

Bluetooth console je způsob,jak se vyhnout psaní příkazů na klávesnici telefonu,a místo toho využít konsoli linuxovou. Pro následující příkazy uvažujeme toto:

  • Nainstalovaný PyS60 ( ke stažení zde )
  • připojené bluetooth zařízení k počítači,a nainstalované blueZ

1) konfigurace minicomu
Příkazem

minicom -s

spustíme konfiguraci,z menu volíme nastavení sériového portu, změníme zažízení na /dev/rfcomm0 , zbytek ponecháme a uložíme, ukončíme

2) Spárování telefonu a počítače
Příkazy popořadě:

hciconfig reset
hcitool dev
sdptool add --handle=lah --channel=2 SP

Po tomto kroku již linuxová konzole čeká na připojení telefonu, spustíme tedy python, zvolíme bluetooth konsoli, vyhledáme počítač a dáme spojit

3) Připojení konsole
Nyní je již vše připraveno pro propojení konsolí, zbývá poslední příkaz

rfcomm listen rfcomm0 2 cu -l /dev/rfcomm0

Nyní bychom meli již vidět standartní >>>> prompt pythonu, můžeme psát příkazy, které se provedou na telefonu a výstup je proveden do konsole v počítači.

Pro spouštění doporučuji vytvořit si skript, který pokaždé provede všechny kroky, jen počká na připojení telefonu, jeho obsah by měl být:

hciconfig reset
hcitool dev
sdptool add --handle=lah --channel=2 SP
rfcomm listen rfcomm0 2 cu -l /dev/rfcomm0

Protože rozhodně neovládám linux na nějaké administrátorské úrovni, nebude vysvětleno co který příkaz dělá, je zde pouze popsán postup,který funguje na mých zařízeních.

Zdroje:
Postup na zprovoznění přímo od nokie
Alternativní postup

Můj způsob je kombinace obou dvou postupů zmíněných v odkazech výše.