Jak ve smarty poznat, že proměnná je null.

Velmi často se před vypisováním hodí vědět, jestli proměnná, kterou mám zrovna v plánu vypsat je NULL. Provést se to dá velmi jednoduše:

{if $paging->getFirst()}
    {* mám první stránku stránkování *}
{else}
    {* metoda getFirst() vrátila NULL *}
{/if}

$paging je samozřejmě objekt, nad kterým lze metodu getFirst zavolat a semtam nevrací NULL :)