Při provozování složitější aplikace je často nutné zjistit, jaké má schopnosti klientský prohlížeč a jaké je jeho připojení do světa. V tomto článku rozebereme postup, jak zjistit jeho rychlost stahování dat.

Občas je při vývoji internetových aplikací potřeba znát, jakou rychlostí je k Vám připojen klient, který aplikaci používá. Vše co bude potřeba, je jeden obrázek uložený na serveru, a kousek JavaSriptového kódu. Nepotřebujeme žádné frameworky, knihovny, nic takového.

Idea je taková, že měření provedeme v následovně : stopneme čas, začneme nahrávat obrázek a v okamžiku kdy nahrávání skončí, změříme čas podruhé. Ze zjištěného času a známé velikosti obrázku vypočteme přenosovou rychlost.

<script type="text/javascript">

var SpeedTest = function() {};

SpeedTest.prototype = {
 imgUrl: "/images/23.png"  // Where the image is located at
 ,size: 199642        // bytes
 ,run: function( options ) {

  if( options && options.onStart )
   options.onStart();

  var imgUrl = this.imgUrl + "?r=" + Math.random();
  this.startTime = (new Date()).getTime() ;

  var testImage = new Image();
  var me = this;
  testImage.onload = function() {
   me.endTime = (new Date()).getTime();
   me.runTime = me.endTime - me.startTime;

   if( options && options.onEnd )
    options.onEnd( me.getResults() );
  };
  testImage.src = imgUrl;
 }

 ,getResults: function() {
  if( !this.runTime )
   return null;

  return {
   runTime: this.runTime
   ,Kbps: ( this.size * 8 / 1024 / ( this.runTime / 1000 ) )
   ,KBps: ( this.size / 1024 / ( this.runTime / 1000 ) )
  };
 }
}

 var st = new SpeedTest();
 st.run({
  onStart: function() {
    document.getElementById("speedTest").innerHTML = "zacal vypocet...";
  }
  ,onEnd: function(speed) {
document.getElementById("speedTest").innerHTML = Math.round(speed.Kbps) + ' Kbps';
  }
 });
</script>

Takto definovaná funkce a její spouštěč se sama postará o spuštění a prezentaci výsledků, v námi uvedeném případě obojí zapisuje do elementu s id „speedtest“. Proto by bylo vhodné javaSctript vložit do stránky s následující strukturou :

<html>
 <head>
 <title>Speed Check</title>
 </head>
 <body>
 <h3> Speed check </h3>
 <br>
Speed : <span id="speedTest"></span>
</body>
</html>

Nezbývá než si celý kód ozkoušet a případně prohlédnout zdrojový kód na stránce SpeedTest

Za kompletní návod děkuji autorovi článku : http://alexle.net/archives/257