Věděli jste, že ÚOOÚ v podstatě nemá žádnou moc nad SPAMem, který přijde ze zahraničního serveru i když propaguje český eshop nebo službu? Pokud chcete SPAMovat a bojíte se postihů, jednoduše maily pošlete z nějaké služby mimo EU a nehrozí Vám vůbec žádný postih.

V květnu 2012 jsem podal na ÚOOÚ (úřad pro ochranu osobních údajů) stížnost na nevyžádané obchodní sdělení. Už mi došla trpělivost s českými slevovými portály a eshopy, co se neumí chovat slušně (čti prolezou databázi firmy.cz a nastahují hromadně emaily). ÚOOÚ poskytuje webový formulář pro stížnosti, kde se přiloží odesílatel, hlavičky emailu a další informace o sdělení. Velmi jednoduché a za pět minut je stížnost podána.

Dne 6.6. mi přišlo vyrozumění v následujícím znění:

Stížnost/podnět na nevyžádané obchodní sdělení – vyrozumění

K Vaší stížnosti – číslo podání SP-2012-XXXXXX ze dne 17. května 2012 na rozesílání nevyžádaného obchodního sdělení Vám sdělujeme, že na základě analýzy Vaší stížnosti bylo z textu zaslané zprávy zjištěno, že předmětná zpráva je sice po obsahové stránce obchodním sdělením ve smyslu § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., nicméně v daném případě se jedná o e-mail, který byl zaslán ze zahraničí (země EU). Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) nemá pravomoc šetřit „ve věci“, ale pouze proti konkrétnímu subjektu a vzhledem k tomu, že zákon postihuje odesílatele, a ne v čí prospěch bylo sdělení odesláno, nemůže Úřad zahájit v této věci šetření. V těchto případech, kdy je odesílatelem zahraniční subjekt, postupuje Úřad v rámci přeshraniční spolupráce dle předpisu Evropské unie o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele.

 

"Zákon postihuje odesílatele, a ne v čí prospěch bylo sdělení odesláno"

To mi zní zcela jasně jako návod, jak SPAMovat. Prostě to pošlete od někud, kde nebudete postihnutelní českým ÚOOÚ. Ať už si pořídíte hosting v zahraničí nebo využijete nějakou službu na rozesílání emailů. ÚOOÚ na Vás pak nijak nedosahne. Jak prosté, že?

Dost mi to připomíná situaci, kdy před nově vystavěnými supermarkety někdo vykácel stromy které stínili výhledu na onen supermarket a reklamní poutače. Viník se nikdy nenašel a supermarket za to rozhodně nemůže (více viz wikipedia: Kácení stromů u prodejen Lidl). Také se neřeší, v čí prospěch, ale kdo to udělal.

Závěrem: nemám žádné právní vzdělání a článek vystihuje jen můj pohled na věc a skutečnosti, tak jak jsem je pochopil já. Pokud se rozhodnete spamovat podle výše popsaného, hanba vám!

Máte obdobnou zkušenost? Radu, jak takovému spammerovi znepříjemnit život? Podělte se prosím v komentářích. ÚOOÚ je nejspíš proti spamu naprosto neúčinná obrana. 

Odkazy:

ÚOOÚ: webový formulář pro stížnost 

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Zákon č. 480/2004 sb. § 2 písm. f)

Pro účely tohoto zákona se rozumí obchodním sdělením všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby, která vykonává regulovanou činnost nebo je podnikatelem vykonávajícím činnost, která není regulovanou činností; za obchodní sdělení se považuje také reklama podle zvláštního právního předpisu. Za obchodní sdělení se nepovažují údaje umožňující přímý přístup k informacím o činnosti fyzické či právnické osoby nebo podniku, zejména doménové jméno nebo adresa elektronické pošty; za obchodní sdělení se dále nepovažují údaje týkající se zboží, služeb nebo image fyzické či právnické osoby nebo podniku, získané uživatelem nezávisle.