Jednoduchá python utilitka, která rozumí webovému rozhraní Selenium Gridu a umí vrátit stroje dostupné v jednotlivých sekcích: Configured, Available a Active. Hodí se pro automatické startování dalších runnerů, případně k jinému automatizovnému přístupu ke Gridu

selenium grid screenshot
# -*- coding: utf-8 -*-

# Utilitka pro parsovani uvodni stranky selenium-grid hubu, ktera rozumi jednotlivym sekcim a je
# podle parametru schopna najit tu spravnou sekci a predat data pro dalsi zpracovani (grep, wc, ..)

from BeautifulSoup import BeautifulSoup,SoupStrainer
import sys
import urllib2
import getopt

# timeout in seconds
timeout = 10
urllib2.socket.setdefaulttimeout(timeout)

sections = "configured,available,active"

try:
  opts, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], "s:", ["sections="])
except getopt.GetoptError:
  print "Error: Unable to read program parameters!"
  print sys.exc_info()[1]
  exit(2)

for opt, arg in opts:
  if opt in ("-s", "--sections"):
    sections = arg

def printsection(section):
  for tr in section:
    rows = []
    for td in tr.findAll("td"):
      rows.append(td.string)
    print ' '.join(rows)

the_page = ""
downloaded = False
download_counter = 0
while not(downloaded) and download_counter < 30:
  try:
    req = urllib2.Request("http://orion:4444/console")
    response = urllib2.urlopen(req)
    the_page = response.read()
    downloaded = True
  except KeyboardInterrupt:
    print "You hit control-c, exiting"
    exit(1)
  except:
    print sys.exc_info()[1]
    sys.stdout.flush()
  download_counter = download_counter + 1

html = the_page.encode("utf-8")
bs = BeautifulSoup(html)
sections_html = bs.findAll('div', {"class":"section"})

configured = sections_html[0].findAll('tr')[1:]
available = sections_html[1].findAll('tr')[1:]
active = sections_html[2].findAll('tr')[1:]

if(sections.find('configured') > -1):
  printsection(configured)

if(sections.find('available') > -1):
  printsection(available)

if(sections.find('active') > -1):
  printsection(active)

Výstup:

python utils/grid_sections.py -s available
  demeter.insite.cz 5766 IE9proxy
  forest.insite.cz 5566 *iexploreproxy
  localhost 5555 *chrome

python utils/grid_sections.py -s configured
  *firefox3 *firefox3
  Safari on OS X *safari
  *chrome *chrome
  *firefox2 *firefox2
  *firefoxproxy *firefoxproxy
  *pifirefox *pifirefox
  Firefox on Windows *firefox
  *iehta *iehta
  *piiexplore *piiexplore
  *iexploreproxy *iexploreproxy
  IE9proxy *iexploreproxy
  *opera *opera
  Firefox on OS X *firefox
  *safariproxy *safariproxy
  *firefox *firefox
  *safari *safari
  *iexplore *iexplore
  *googlechrome *googlechrome
  Firefox on Linux *firefox
  IE on Windows *iehta