Jednoduchý script pro nalezení všech definovaných maker ve velocity šablonách a následně procházením šablon vypsání všech nepoužitých.

Pokud používáte v projektu pro šablonování Apache Velocity a k tomu i Makra, pak brzy zjistíte že se Vám v projektu hromadí nepoužitá makra, která měla smysl možná někdy v historii, refaktoringem ale už ztratily význam. Taková makra se pokouší nalézt následující scriptík v pythonu:

import sys
import re
import os
import fnmatch

class Macro:
  def __init__(self, file, line_number, line, macro_name, macro_params):
    self.file = file
    self.line_number = line_number
    self.line = line
    self.macro_name = macro_name
    self.usages_count = 0
    self.regex = re.compile(self._get_regular_expression(macro_params))

  def _get_regular_expression(self, macro_params):
    params = macro_params.strip().split(" ")
    regex = "#" + self.macro_name + "\s*?\("
    params_regex = []
    for param in params:
      if len(param.strip()) > 0:
        params_regex.append("\S+?|\'.+?\'|\".+?\"")
    regex = regex + '\w+?'.join(params_regex) + "\)"
    return regex

  def get_regex(self): return self.regex

  def addusage(self, count): self.usages_count = self.usages_count + count

  def getusage(self): return self.usages_count

macros = []
macro_regex = re.compile('#macro\s*?\((\w+)(.*?)\)')
def callback(arg, dirname, fnames):
  for filename in fnames:
    if fnmatch.fnmatch(filename, '*.vm'):
      simpleFile = dirname.replace(os.getcwd(), "", 1) +"/"+ filename
      file = open(dirname + "/" + filename)
      lines_counter = 0
      for line in file:
        lines_counter = lines_counter + 1
        line = line.strip()
        match = macro_regex.search(line)
        if(match is not None):
          macro = Macro(simpleFile, lines_counter, line, match.group(1), match.group(2))
          macros.append(macro)

os.path.walk(".", callback, None)
print "Found " + str(len(macros)) + " defined macros, searching for usages ..."

def callback2(arg, dirname, fnames):
  for macro in macros:
    for filename in fnames:
      if fnmatch.fnmatch(filename, '*.vm'):
        filecontent = open(dirname + "/" + filename).read()
        result = macro.get_regex().findall(filecontent)
        macro.addusage(len(result))

os.path.walk(".", callback2, None)

not_used_macros = []

for macro in macros:
  if macro.getusage() < 1:
    not_used_macros.append(macro)

if len(not_used_macros) > 0:
  sys.stdout.write("Found " + str(len(not_used_macros)) + " not used velocity macros!\n")
  for macro in not_used_macros:
    sys.stdout.write(macro.file + ":" + str(macro.line_number) + ": " + macro.line + "\n")
  exit(1)
else:
  print "Done, every detected velocity macro is used somewere"
  exit(0)

Výstup scriptu na datech jednoho z našich projektů:

python uselessmacros.py

Found 238 defined macros, searching for usages ...
Found 21 not used velocity macros!
./vm/LayoutMacros.vm:159: #macro (get_script_tynt)
./vm/LayoutMacros.vm:176: #macro(get_script_navrcholu)
./vm/LayoutMacros.vm:250: #macro(has_intro_action_courses)
./vm/Macros.vm:615: #macro(context_info)
./vm/CompaniesMacros.vm:7: #macro (show_website_thumbnail)
./vm/CoursesMacros.vm:368: #macro (show_language_course_invalid_text)
./vm/CoursesMacros.vm:382: #macro (show_language_course_invalid_warning)
./vm/CoursesMacros.vm:398: #macro (show_languages_count)
./vm/CoursesMacros.vm:789: #macro (show_scheduled_language_courses)
./vm/CoursesMacros.vm:809: #macro (show_custom_language_courses)
./vm/CoursesMacros.vm:1256: #macro (show_course_company_actions)
./vm/CoursesMacros.vm:1266: #macro (show_language_company_actions)
./vm/CoursesMacros.vm:1276: #macro (show_consulting_company_actions)
./vm/CoursesMacros.vm:1353: #macro(show_language_course_actions_first_part)
./vm/CoursesMacros.vm:1357: #macro(show_language_course_actions_second_part)
./vm/CoursesMacros.vm:1470: #macro (show_consulting_actions)
./vm/CoursesMacros.vm:1551: #macro (show_company_in_course)
./vm/CoursesMacros.vm:1628: #macro (show_company_in_course_with_features)
./vm/CoursesMacros.vm:1686: #macro (show_company_in_language_course)
./vm/CoursesMacros.vm:1690: #macro (show_company_in_language_course_with_features)
./vm/CoursesMacros.vm:1750: #macro (show_company_in_consulting)