Testování výkonu dynamických proxy v Javě. Dynamické proxy jsou elegantní způsob jak řešit některé věci jako logování nebo zabezpečení a pohodlnější než vytváření dekorátoru. To je ale vykoupeno určitým výkonovým propadem. O kolik jsou pomalejší se podíváme v krátkém testu.

Dynamická proxy v Javě je jakási obalující třída rozhraní, přes kterou jdou veškerá volání rozhraní, které obaluje. Proxy navenek implementuje všechna rozhraní, které má původní interface. Nutné je však implementovat pouze jedinou metodu, public Object invoke(Object proxy, Method m, Object[] args) . Skrz tuto metodu jdou veškerá volání původního rozhraní. Umožní tak v jediném místě například jednotné logování, zabezpečení přístupu, vše co si dovedete představit, když dostanete úzké hrdlo k celému rozhraní. Protože je ale pak konstrukce složitější, zajímal jsem se o výkon takového řešení. Jak vypadal test:

package com.ivitera.examples;

import java.lang.reflect.Method;

public class ProxyPerformanceBenchmark {

  private static final int LOOPS = 1000000000;

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    TestInterface proxyInstance = MyProxy.newInstance(new TestInterfaceImpl());
    TestInterface simpleInstance = new TestInterfaceImpl();

    long proxyStart = System.currentTimeMillis();
    for (int i = 0; i < LOOPS; i++) {
      proxyInstance.foo();
    }
    long proxyEnd = System.currentTimeMillis();

    long simpleStart = System.currentTimeMillis();
    for (int i = 0; i < LOOPS; i++) {
      simpleInstance.foo();
    }
    long simpleEnd = System.currentTimeMillis();

    System.out.println("Proxy instance run took "
        + (proxyEnd - proxyStart) + " ms");

    System.out.println("Simple instance run took "
        + (simpleEnd - simpleStart) + " ms");
    double percentsDiference = (100.0 / (simpleEnd - simpleStart))
        * (proxyEnd - proxyStart) - 100;
    System.out.println("Proxy calls are " + percentsDiference
        + "% slower than ordinal calls");
  }
}

interface TestInterface {
  void foo() throws Exception;
}

class TestInterfaceImpl implements TestInterface {
  private String value = null;
  private static final String PROPERTY_NAME = "java.runtime.name";

  public void foo() throws InterruptedException {
    value = System.getProperty(PROPERTY_NAME);
  }
}

class MyProxy implements java.lang.reflect.InvocationHandler {

  private TestInterface impl;

  public static synchronized <T extends TestInterface> T newInstance(T service) {
    return (T) java.lang.reflect.Proxy.newProxyInstance(service.getClass().getClassLoader(),
        service.getClass().getInterfaces(), new MyProxy(service));
  }

  private MyProxy(TestInterface service) {
    this.impl = service;
  }

  public Object invoke(Object proxy, Method m, Object[] args) throws Throwable {
    return m.invoke(impl, args);
  }
}

Výsledky testu jsou očekávané, volání která prochází skrz dynamickou proxy jsou o něco pomalejší, v mém konkrétním testovaném příkladu 1,7× pomalejší. To už není zanedbatelné u kritických věcí kde se dějí tisíce přístupů v krátké době, při volání metody jednou za požadavek to není problém. Výsledky testu odpovídají i jiným měřením, kde se autor testu dopočítal k hodnotě 1,6 násobku standardního volání oproti proxy variantě.

Výsledky:

Proxy instance run took 108353 ms
Simple instance run took 61760 ms
Proxy calls are 75.44203367875647% slower than ordinal calls

Zdroje:
http://download.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/reflection/proxy.html
http://www.ibm.com/developerworks/java/library/j-jtp08305.html
http://ordinaryjava.blogspot.com/2008/08/benchmarking-cost-of-dynamic-proxies.html
http://blog.springsource.com/2007/07/19/debunking-myths-proxies-impact-performance/