Každý kdo se někdy snažil zjistit z Javy informace o prostředí na kterém běží se jistě setkal s metodou System.getProperty(). Ta zpřístupňuje některé informace o stroji, uživateli a umožnuje číst a nastavovat tyto hodnoty. Přestože se properties chovají jako hash mapa, mají určité vykonostní problémy. Provedeme porovnání rychlosti načítání hodnot ze systémových proměnných a statické finální proměnné v Javě.

package com.ivitera.examples;

public class SystemEnvSpeed {

  private static final String PROPERTY_NAME = "java.runtime.name";
  private static final String RUNTIME = System.getProperty(PROPERTY_NAME);
  private static final int LOOPS = 100000000;

  /**
   * Test rychlosti nacitani systemove property versus jednou nactene hodnoty
   * ulozene ve finalni staticke promenne tridy. Z vysledku je patrne, ze pokud
   * nepotrebujeme hodnotu aktualizovat za behu aplikace, je vyrazne lepsi
   * nacist ji jen jednou a zapamatovat si ji. Vykonovy propad je dan overovanim
   * povoleni pristupu k promenne v kazde obratce cyklu + pristupu do hashmapy
   * hodnot prostredi.
   */
  public static void main(String[] args) {

    long startPropertyReading = System.currentTimeMillis();
    String valueProperty = null;
    for (int i = 0; i < LOOPS; i++) {
      valueProperty = System.getProperty(PROPERTY_NAME);
    }
    System.out.println("Value of " + PROPERTY_NAME + " is: " + valueProperty);
    long timePropertyReading = System.currentTimeMillis() - startPropertyReading;
    System.out.println("System.getProperty took " + timePropertyReading + " ms");

    long startVariableReading = System.currentTimeMillis();
    String valueVariable = null;
    for (int i = 0; i < LOOPS; i++) {
      valueVariable = RUNTIME;
    }
    System.out.println("Value of " + PROPERTY_NAME + " is: " + valueVariable);
    long timeVariableReading = System.currentTimeMillis() - startVariableReading;
    System.out.println("Final variable took " + timeVariableReading + " ms");

    System.out.println("Reading static final property is "
        + (timePropertyReading / timeVariableReading)
        + " faster than reading system property");
  }
}

Výstup

Value of java.runtime.name is: Java(TM) SE Runtime Environment
System.getProperty took 4754 ms
Value of java.runtime.name is: Java(TM) SE Runtime Environment
Final variable took 5 ms
Reading static final property is 950 faster than reading system property