Jak zjistit, které disky jsou obsaženy v kterých polích a konfiguraci těchto polí

cat /proc/mdstat

Personalities : [raid10] [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4]
md1 : active raid1 sdb1[1] sda1[0]
146480512 blocks [4/2] [UU__]

md3 : active raid10 sdd[3] sdc[1] sdb3[2] sda3[0]
142576640 blocks 64K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]

md2 : active raid10 sdb2[2] sda2[0]
19534848 blocks 64K chunks 2 near-copies [4/2] [U_U_]

unused devices: <none>