Pracujete automatizovaně s daty firem? Jméno, IČ, sídlo firmy? Pak určitě znáte API ARESu. Má hodně funkcí a velkou odezvu. Tak velkou, že jsem pro našeptavač musel začít brát data jinde, aby byl použitelný.

API ARESu (Administrativní registr ekonomických subjektů) je pěkně dokumentované, má bohaté možnosti a funguje poměrně spolehlivě. Na druhou stranu je tak pomalé, že nad ním našeptavač nepostavíte. A když postavíte, budete čekat a vaše uživatele akorát naštvete. 

Rozhodl jsem se tedy data o firmách brát jinde. Konkrétně na webu justice.cz. V mém případě mi stačí název firmy, IČ a adresa. Všechny tyto hodnoty justice obsahuje. Web justice bohužel nemá žádné API (hezky se o tom rozepsal Michal Škop na svém blogu). Co bychom chtěli za 80 milionů (cena je za celý systém, web or.justice.cz je jen jedna z mnoha částí). Bude tak nutné parsovat HTML výstup.

Obchodní rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Limity pro přístupy jsou přísně nastaveny jak u ARESu, tak u justice.cz. U justice jde o 3000 dotazů denně / 50 za minutu. Není to moc, ale pro nějakou menší aplikaci, kde jde o rychlou odezvu a požadavků není moc to stačí. 

Hlavním důvodem pro nevyužití ARESu je tedy jeho velmi pomalá odezva. Tam, kde justice vrací data za desítky milisekund, ARES přemýšlí několik sekund (aktuálně okolo 3s, někdy i půl minuty, zřejmě podle zátěže). 

 

Srovnejte sami:

AREShttp://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_std.cgi?czk=utf&max_pocet=10&obchodni_firma=Seznam

Doba odezvy API ARESu

JUSTICEhttps://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=Seznam

Doba odezvy webu justice.cz

Napsal jsem si tedy vlastní kód na parsování dat z justice a chtěl bych vám jej poskytnout. Není dokonalý, nejspíš jde napsat lépe, ale o to teď nejde. Funguje dobře a data poskytuje rychle. V našeptavači je to v pohodě použitelné. 

Node.js implementace parsování webu justice (request + cheerio)

Pokud neznáte cheerio, jde o populární serverovou implementaci jQuery. Můžete tak velmi snadno využívat jQuery metody pro práci s DOMem. Více o cheeriu třeba na github repozitáři.

var request = require('request');
var cheerio = require('cheerio');

function getData(companyName, callback) {
  request("https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=" + encodeURIComponent(companyName), function (error, response, body) {
    if (!error && response.statusCode == 200) {
      var results = [];
      $ = cheerio.load(body);
      $(".search-results li.result").each(function (i, elem) {
        var company = {};
        $(elem).find("th").each(function (j, cell) {
          var key = $(cell).text().trim();
          company[key] = $(cell).next().text().trim();
        });
        results.push(company);
      });
      callback(results);
    } 
  });
}

getData("Seznam", function(data) {
  console.log(data);
});

Výstupem scriptu pak je:

[ { 'Název subjektu:': 'Seznam.cz, a.s.',
  'Identifikační číslo:': '261 68 685',
  'Spisová značka:': 'B 6493 vedená u Městského soudu v Praze',
  'Den zápisu:': '05.04.2000',
  'Sídlo:': 'Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00' },
 { 'Název subjektu:': 'Seznam.cz datová centra, s.r.o.',
  'Identifikační číslo:': '016 73 408',
  'Spisová značka:': 'C 209831 vedená u Městského soudu v Praze',
  'Den zápisu:': '15.05.2013',
  'Sídlo:': 'Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5' },
 { 'Název subjektu:': 'Seznámení, s.r.o.',
  'Identifikační číslo:': '293 87 108',
  'Spisová značka:': 'C 38117 vedená u Krajského soudu v Ostravě',
  'Den zápisu:': '29.09.2011',
  'Sídlo:': 'Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 3113/128, PSČ 702 00' },
 { 'Název subjektu:': 'Seznam firem s.r.o.',
  'Identifikační číslo:': '292 82 934',
  'Spisová značka:': 'C 70854 vedená u Krajského soudu v Brně',
  'Den zápisu:': '10.06.2011',
  'Sídlo:': 'Brno, Příční 118/10, PSČ 602 00' } ]

 

Java implementace (nekoHTML parser)

Implementace zdaleka nedosahuje lehkosti javascriptu pro node, funguje ale stejně a vrací stejná data. Dalo by se to napsat úsporněji, využít nějaké další knihovny a podobně, to ale není smyslem článku. Ukázka alespoň demonstruje lehkost javascriptu a těžkopádnost javy. I proto je zřejmě node.js tak populární. 
import org.cyberneko.html.parsers.DOMParser;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.xml.sax.InputSource;

import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class Justice {

  public static List<Map<String, String>> getFromJusticeCz(String query) throws Exception {
    String url = "https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=" + URLEncoder.encode(query, "UTF-8");
    DOMParser parser = new DOMParser(); //see http://nekohtml.sourceforge.net/faq.html
    InputStream stream = new URL(url).openStream();
    parser.parse(new InputSource(new InputStreamReader(stream, "utf-8")));
    Document doc = parser.getDocument();
    NodeList tables = doc.getElementsByTagName("table");
    List<Map<String, String>> data = new ArrayList<Map<String, String>>();
    for (int i = 0; i < tables.getLength(); i++) {
      Node item = tables.item(i);
      Node cssClass = item.getAttributes().getNamedItem("class");
      if (cssClass != null && cssClass.getNodeValue().contains("result-details")) {
        NodeList subnodes = item.getChildNodes();
        for (int j = 0; j < subnodes.getLength(); j++) {
          Node subnode = subnodes.item(j);
          if ("TBODY".equals(subnode.getNodeName())) {
            Map<String, String> company = new HashMap<String, String>();
            NodeList companyNodes = subnode.getChildNodes();
            for (int k = 0; k < companyNodes.getLength(); k++) {
              String key = null;
              String value = null;
              Node row = companyNodes.item(k);
              NodeList cells = row.getChildNodes();
              for (int m = 0; m < cells.getLength(); m++) {
                Node cell = cells.item(m);
                if ("TH".equals(cell.getNodeName())) {
                  key = cell.getTextContent();
                  key = key.trim();
                  key = key.substring(0, key.length() - 1);
                }
                if ("TD".equals(cell.getNodeName())) {
                  value = cell.getTextContent().trim();
                  company.put(key, value);
                }
              }
            }
            data.add(company);
          }
        }
      }
    }
    stream.close();
    return data;
  }

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    System.out.println(getFromJusticeCz("Seznam"));
  }
}

Pro zajímavost

Nakonec, pro zajímavost, jak se optimalizuje výkon takového API ARESu. Cituji z dokumentace.

Výstupy jsou uváděny buď v plné verzi, tj. plnými názvy elementů, nebo úsporné ve zkratkách (parametr ver). Implicitně jsou nastaveny u jednotlivých výstupů úsporné verze, protože šetří přenosové linky.

Nikoho už ale nenapadlo vracet data gzipovaná. To by teprve byla znatelná úspora linky :-)

Hlavičky ARESu%2C žádný gzip není aktivován